Gebiedsontwikkeling IJssel district - Velp

Velp - IJsseldistrict

Gebiedsontwikkeling IJsseldistrict - Velp

Kalliste Woningbouwontwikkeling is samen met de gemeente Rheden, Rudius Vastgoed en de Lairessegroep sinds 2017 betrokken bij de planvorming rondom de gebiedsontwikkeling van het huidige ziekenhuisterrein aan het Velperbroek in Velp.

Een nieuwe wijk, genaamd IJssel district, van in totaal circa 1.100 woningen, die grotendeels in de komende 10 jaar gebouwd zullen gaan worden.

De afgelopen periode is samen met SVP, gemeente en marktpartijen gewerkt aan een masterplan als basis voor de gebiedsontwikkeling. Het concept masterplan is inmiddels door het college vastgesteld en is eind september voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Dit masterplan beschrijft een duurzame stedelijke ontwikkeling met woonblokken in verschillende volumes, die het centrale groene autoluwe hart begeleiden. In deze woonblokken worden zowel grondgeboden als gestapelde woningen voor alle typen doelgroepen gerealiseerd.

Afgelopen zomer hebben partijen met elkaar de intentieovereenkomst gesloten. Op basis van de getekende overeenkomsten is door de gemeente Rheden een aanvraag ingediend voor een Woningbouwimpuls bij het rijk en een cofinanciering bij de Provincie Gelderland. Op deze wijze wordt het mogelijk de woningbouw in dit gebied te versnellen en uitvoering te geven aan het beoogde masterplan.

01
03
Michiel.JPG

Michiel van der Velden Projectontwikkelaar

Contactgegevens 06-20613345 Michiel@kalliste.nl

Datum 4 oktober 2021