Intentieovereenkomst Scheepswerflocatie Grave

Grave - Scheepswerf

Intentieovereenkomst Scheepswerflocatie Grave

Gemeente Grave en Kalliste hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de Scheepswerflocatie in Grave.
Burgemeester Lex Roolvink van de gemeente Grave en Jeroen Suijkerbuijk namens initiatiefnemer Kalliste hebben in januari de handtekening gezet om transformatie van deze markante locatie aan de Maas nader te verkennen.

Samen met de creatieve kracht van SVP architectuur en stedenbouw (Amersfoort) en West 8 Urban Design & Landscape Architecture (Rotterdam) zijn de handen ineen geslagen om nog in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten te kunnen delen met belanghebbenden. Een en ander zoals door wethouder Theo Lemmen eind 2020 gemeld aan de Gemeenteraad van Grave.

De huidige bebouwing aan het eind van de Maaskade is een opvallende verschijning met haar voeten aan de Maas en met de rug verkleefd aan de vestingstad. Eerdere initiatieven om hier ruimte te geven aan woningbouw, hebben in Grave altijd veel belangstelling gekregen. Het is een bijzondere plek die leeft onder de inwoners van Grave. Nu is er de kans om afscheid te nemen van de dominante gebouwen, om zo de historische contouren van de vestingstad Grave beter zichtbaar te maken en actief in te spelen op de lokale en regionale woonbehoefte. Een lang gekoesterde wens van velen.

Kalliste is verheugd met de samenwerking. ‘Het herontwikkelen van binnenstedelijke locaties is altijd een uitdaging, maar zit in ons DNA opgenomen. Participatie met de omgeving is daarbij van het grootste belang .’ Aldus Suijkerbuijk. ‘Deze ondertekening is ook voor dit proces een belangrijk startpunt.’ Met respect voor de huidige omgeving worden de mogelijkheden onderzocht. Hierbij staan de kernwaarden Nautisch, Vestingstedelijk, Industrieel verleden, Duurzaamheid en Verbinding centraal. Kernwaarden waar ook de gemeente zich in kan vinden.

Geïnspireerd door het water van De Maas en de ambitie voor een comfortabel gezonde woonomgeving is de projectnaam ‘Scheepswerf Grave - Waterrijk Wonen’ ontstaan.
Via www.waterrijkwonengrave.nl zijn binnenkort de vorderingen van het plan te volgen.

 

Wethouder Theo Lemmen (links, naast Jeroen Suijkerbuijk)
Wethouder Theo Lemmen (links, naast Jeroen Suijkerbuijk)

Theo Lemmen: "Al begin jaren negentig van de vorige eeuw koos Grave voor een meerjarige stedenbouwkundige visie. Uit het daartoe door de Brits-Zweedse architect Ralph Erskine opgestelde spoorboekje vloeiden direct of indirect  prachtige projecten voort zoals de Infirmerie, Parkhave, Hart van Grave en - nog in aanbouw - Prinsenstal.

Projecten die overduidelijk een meerwaarde hebben omdat zij niet alleen voorzien in een volkshuisvestingbehoefte, maar ook bijdragen aan een stedenbouwkundig herstel.
Kalliste en partners zetten met de herontwikkeling van de locatie Scheepswerf Grave deze traditie voort". 

01
02

Jeroen Suijkerbuijk Directeur

Contactgegevens 06-22214953 Jeroen@kalliste.nl

Datum 19 februari 2021