ParticipatieWijzer

Kalliste ParticipatieWijzer

De eerste bouwsteen

Sinds onze oprichting in 1999 creëren we verbondenheid door middel van participatie. Het vormt voor ons de eerste bouwsteen van ontwikkelen. Door alle belanghebbenden op verschillende participatieniveaus en momenten bij het proces te betrekken geven we iedereen een stem, leren we de plek beter kennen en tillen we het woonproject naar een hoger niveau. Met als einddoel een goede basis voor de woon- en leefomgeving te creëren bij tevreden stakeholders.
Hoe we dat doen leggen we graag stapsgewijs aan je uit via onze ParticipatieWijzer.

 

mockup_participatieschema.jpg