Loods gesloopt

Heeren van Werkhoven - Werkhoven

Loods locatie Heeren van Werkhoven circulair gesloopt

Op de voormalige bedrijfslocatie van loonwerkersbedrijf Van Impelen zijn de voorbereidingen voor de bouw van Heeren van Werkhoven in volle gang.

Om plaats te maken voor de 20 grondgebonden eengezinswoningen en 9 sociale huurappartementen, is in de afgelopen weken de bestaande loods op circulaire wijze gesloopt door Hooijer Renkum.

Er is door Kalliste, in overleg met Giesbers ontwikkelen en Bouwen, voor deze sloopwijze gekozen om een bijdrage te leveren aan een circulaire economie.

Circulair slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de materialen of grondstoffen die vrijkomen in andere projecten weer hoogwaardig kunnen worden gebruikt.  

Inmiddels zijn alle onderdelen van de loods in Werkhoven, behalve de fundering, gedemonteerd, genummerd, gesorteerd en afgevoerd. De complete loods wordt elders in zijn geheel weer opgebouwd.  

Vorige week is Giesbers gestart met de eerste proefsleuven voor het archeologisch onderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het bouw- en woonrijp maken van de grond. Als alle fases daarvan zijn afgerond, kan er in het tweede kwartaal van dit jaar gestart worden met de bouw van de woningen.

01
04

Jeroen Suijkerbuijk Directeur

Contactgegevens 06-22214953 Jeroen@kalliste.nl

Datum 27 februari 2023

Projectpagina