Overeenkomst Morgenstond getekend

Vlijmen - Morgenstond 

Posterieure overeenkomst getekend

Het college van Heusden stemde afgelopen dinsdag, 13 december, in met de overeenkomst tussen Kalliste Woningbouwontwikkeling en de Gemeente Heusden voor de bouw van 25 woningen in Morgenstond (fase 3b), Geerpark. Gisteren werd de handtekening door beide partijen gezet.

Om voor de verdere ontwikkeling van de woningen beter zicht te krijgen op de woonwensen van aanstaande kopers staat er een woonwensenenquête op www.morgenstondgeerpark.nl. Ook hebben we tijdens de goedbezochte én geslaagde Woonworkshop op 14 december een goed beeld gekregen van de specifieke wensen.
Allemaal met het doel om in 2023 de verkoop van de woningen te kunnen starten. 

“Dat er zoveel belangstelling is voor deze woningen onderstreept de noodzaak om nieuwe woningen in Heusden te bouwen. ‘Bouwen, bouwen, bouwen’,  is nadrukkelijk een speerpunt van het college. Door oude afspraken over het woningbouwprogramma binnen Geerpark kunnen in Morgenstond helaas geen starters- of goedkope woningen worden gebouwd. Gelukkig zorgen de 25 woningen op deze mooie plek wel weer voor een betere doorstroming op de woningmarkt. Daar ben ik erg blij mee.” aldus Wethouder Johan Meesters.

Als de verkoop voorspoedig verloopt, legt de gemeente daarna de riolering en wegen aan en zorgt ervoor dat ook water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen kunnen worden aangelegd. Kalliste draagt, naast de aanleg van het standaard groen in Geerpark, bij aan het planten van extra bomen en het aanbrengen van groene erfafscheidingen. 

Ondertekening PO - 1.jpg
Michiel.JPG

Michiel van der Velden Projectontwikkelaar

Contactgegevens 06-20613345 Michiel@kalliste.nl

Datum 16 december 2022

Projectpagina