Participatie

Berkel en Rodenrijs & Oirschot

Participeren maakt het altijd beter

Het vormt voor ons de eerste bouwsteen van ontwikkelen. Door alle belanghebbenden op verschillende participatieniveaus en momenten bij het proces te betrekken geven we iedereen een stem, leren wij de plek beter kennen en tillen we het woonproject naar een hoger niveau. Ons doel? Tevreden stakeholders, een goede basis neer te zetten voor de uiteindelijke woon- en leefomgeving én om het woonproject - en daarmee ook Nederland - steeds mooier te maken.  

Voor beoogde ontwikkelingen in onder meer de gemeente Lansingerland en gemeente Oirschot is Kalliste partner in de gebiedsontwikkeling en is zij betrokken bij de participatie die ingezet wordt aan het begin van de planvorming.

Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

De gemeente stelt een Nota van Uitgangpunten (NvU) op, een ambitiedocument dat, na besluitvorming in de gemeenteraad, dient als kader voor een stedenbouwkundigplan voor het gebied Driehoek Noordpolder.  Om tot een volwaardige NvU te komen is door de gemeente gestart met een participatietraject waarbij belanghebbenden actief worden betrokken. 18 april jl. vond de eerste bijeenkomst plaats met een klankbordgroep van ruim 30 mensen. 15 mei volgt de tweede bijeenkomst. 

Een groep bestaande uit aan- en omwonenden, geïnteresseerde potentiele bewoners, gemeente Lansingerland (wethouder Cnossen en enkele ambtenaren) en afgevaardigden namens onder meer grondeigenaren, zorginstelling, 3BWonen, moestuinvereniging Berkelhof en de provincie Zuid-Holland denken allen actief mee over de kansen en bedreigingen van de nieuwe woonwijk. Zij voerden onder leiding van Maatschap voor Communicatie gesprekken over thema’s als mobiliteit, landschap, wonen, omgeving. Deze thema’s worden verder gebracht in het vervolg van deze participatiefase. Informatie en documenten zijn beschikbaar op de site van de gemeente.  

20230418 foto Kalliste Participatie nieuwsflits DNP achtergrond.png
toelichting proces aan de hand van een brown paper

Oirschot - De kemmer

20234013 Oirschot De Kemmer participatie.png
toelichting ambities en maquette door Ubanisten’

Om aan de grote woningbehoefte te voldoen nam de gemeenteraad van Oirschot in juni 2021 het besluit om in het gebied De Kemmer woningen te gaan bouwen. De samenwerking tussen gemeente Oirschot, Woonstichting ‘thuis en Kalliste beoogt een duurzame transformatie van het gebied de Kemmer, aan de Eindhovensedijk in Oirschot..

Op 15 februari 2023 en 13 april 2023 zijn de eerste inloopbijeenkomsten gehouden waar buurtbewoners, belanghebbenden en belangstellenden mee hebben gedacht over de uitwerking van de gebiedsvisie voor De Kemmer op hoofdlijnen. Door het team onder leiding van De Urbanisten, is de afgelopen maanden met behulp van de waardevolle informatie uit de bijeenkomsten aan de visie gewerkt. Aan de hand van onder meer een maquette kon iedereen een beeld krijgen van hoe het gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien en de nieuwe wijk gaat functioneren. De maquette gaf o.a. een beeld van de groenstructuur, infrastructuur en varianten van de mogelijke bouwvolumes. Meer informatie is hier te vinden.