Woningen waarin mensen ook écht willen wonen

Aangenaam, Hamit

Woningen waarin mensen ook écht willen wonen

We wisten dat Rotterdammers het liefst in Rotterdam wonen, maar zagen ook hoe zij in groten getale in omliggende plaatsen gingen wonen, omdat ze in de stad niet het woonaanbod vonden wat ze zochten. Met name Rotterdammers met een hoog inkomen, gezinnen en hoger opgeleiden trokken de stad uit, omdat zij geen geschikte woning konden vinden. 

 

01
03
hamitkarakus.jpg

Hamit Karakus Wethouder Wonen en Ruimtelijke ordening bij Gemeente Rotterdam

Datum 1 augustus 2014

Naar de website

Bouwen waar de markt om vraagt

Daarom zijn we heel bewust de woonwensen van onze inwoners in beeld gaan brengen. Dankzij die inventarisatie weten we nu dat we ons moeten richten op het bouwen en opknappen van woningen voor gezinnen, studenten en ouderen. Er moeten in Rotterdam meer kindvriendelijke wijken komen en een betere woonomgeving voor ouderen. Te veel wijken sluiten nu nog niet aan bij de wensen van de inwoners. 

Park Zestienhoven is een prima voorbeeld van de kant die we wél op moeten: daar bouwen we een groene, kindvriendelijke wijk van waaruit je toch snel en gemakkelijk het centrum kunt bereiken. Dat is bouwen voor de behoefte die er leeft in de stad. De klushuizen zijn een ander antwoord op de vraag van onze inwoners. We kopen als gemeentehuizen van eigenaren die hun achterstallig onderhoud niet kunnen wegwerken en verkopen ze, zo slecht als ze zijn, voor heel weinig geld aan mensen die we via het koopcontract verplichten om ze op bijna nieuwbouwniveau op te knappen. Die woningen geven vervolgens een enorme impuls aan de buurt.

Je ziet dat de bestuurders en gelukkig ook veel ontwikkelaars, de arrogantie van zich af hebben geschud en eindelijk bouwen waar de markt om vraagt. Ik heb daar persoonlijk al veel eerder op aangedrongen, maar kreeg door de overspannen markt altijd mijn ongelijk, omdat er dan toch weer 100 gegadigden voor de ontwikkelde woning waren. De markt is nu veranderd. En dan heb ik het niet alleen over de vraag die kleiner is, maar vooral over de mondigheid van de consument. Die wil zeggenschap. En ook als de markt straks weer anders wordt, zal dat niet veranderen. 

Wij als gemeente hebben de bewoners de zeggenschap gegeven op gemeenteniveau, Kalliste doet het op straatniveau. In ‘De Verborgen Tuin’ hebben ze in woonworkshops de wensen van de toekomstige bewoners boven tafel gekregen. De bewoners zijn daar écht bij de ontwikkeling betrokken. Dat ligt volledig in het verlengde van wat wij als gemeente voorstaan. De flexibiliteit die de ontwikkelaar hier toont, zullen wij als gemeente daarom ook moeten beantwoorden met een versoepelen van de vergunningaanvraag. Dat gaat lukken, want deze kant willen we als gemeente op.