Bewustwording ‘dierbare duurzaamheid’  resulteert  in duurzaam gebruik. Nu investeren voor de huidige en volgende generatie.

17 werelddoelen die Kalliste deelt

De 17 Werelddoelen zijn een routekaart voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 2030.   Kalliste Woningbouwontwikkeling omarmt alle 17 doelen. Bron: www.17doelendiejedeelt.nl

Kalliste heeft met haar project De Hollandse Laan bijgedragen aan het Zoneiland in Almere.

Het Klimaatakkoord tussen Kalliste en haar kopers leverde de eerste EPC 0 woningen in Leidsche Rijn (Utrecht) op.

Duurzaam wonen

Kalliste zet zich actief in om innovaties op het gebied van duurzaamheid, waar mogelijk en verantwoord, in het woningbouwproces en in de woning toe te passen.

Dit komt onder andere tot uiting in ons streven om projecten te realiseren met een bijzondere duurzaamheidswaarde met het oog op de toekomstige woonwaarde van woning en woonomgeving.

De Wereld in Eindhoven, beLeef Buitendijks en Hélène Swarthlaan in Uithoorn, Witte Water in Alphen aan den Rijn en de Hollandse Laan in Almere waar woningen aangesloten worden op het Zonne-eiland, zijn treffende voorbeelden daarvan.

Duurzaam ontwikkelen

Kalliste geeft letterlijk vorm aan duurzaam ontwikkelen. Samen met stakeholders bepalen we per project welke kansen en oplossingen op het vlak van duurzaamheid in aanmerking komen. De keuzes worden meegenomen in het ontwikkelproces. Met deze handreiking wordt de uiteindelijke bewoner gestimuleerd om bewuste keuzes te maken voor zijn duurzame leefomgeving.

We stellen  in gezamenlijkheid randvoorwaarden op voor een sociaal duurzame buurt, een energetisch optimale opzet van woningen en bewoning, een verregaande levensloopbestendigheid voor de afzonderlijke bewonersdoelgroepen en een zo beperkt mogelijk gebruik van schaarse grondstoffen.  Passend bij de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever en het beschikbare budget.

Levensloopbestendigheid

Levensloopbestendigheid speelt een steeds grotere rol in het aankoopbesluit. Voor startende gezinnen en gezinnen met opgroeiende kinderen wordt dit aspect steeds relevanter. De zorg voor de oudere generatie, het in huis kunnen opnemen van (groot)ouders, kent een toenemende vraag.
Kalliste herkent steeds vaker de vraag om aanpasbaarheid, kan een mogelijke wooncarrière gefaciliteerd worden zonder te verhuizen?

EPC 0, GPR en NOM

Energiezuinigheid is niet meer weg te denken uit de nieuwbouw. Het reduceren van energieverbruik, de CO2 uitstoot en het zelf opwekken van elektriciteit wint, onder de druk van maatschappelijke wenselijke ontwikkelingen en landelijke wetgeving terrein. De techniek stelt ons in staat om zeer energiezuinige woningen te bouwen en woongebieden in te richten.

Kalliste heeft Duurzaamheid geïntegreerd in haar persoonlijke aanpak WijzerWonen. Hierbinnen kiezen kopers bewust en overtuigd voor het investeren in duurzaamheid. Comfort, bewustwording en financiële argumenten resulteren in EPC 0 woningen in onder meer Utrecht en Rotterdam. Woningen die anno 2016 voldoen aan de norm van 31 december 2020. Initiatieven vanuit het GiesbersAtelier resulteren op korte termijn in de eerste Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen.

De duurzaamheidsscore voor woningen wordt, behalve door de score op de Energie Prestatie Coëfficient (EPC), ook weergegeven door de GPR score. Het energetisch ontwerp evenals het duurzaam gebruik van grondstoffen laten wij graag tot uitdrukking komen in een GPR. 

GPR-gebouw meet de duurzaamheid van woningen. Tijdens iedere fase in het proces: beleid, ontwerp en realisatie.  GPR-gebouw maakt met eenvoudige rapportcijfers de effecten van ontwerpkeuzes op onder andere energie- en watergebruik en het milieu meetbaar en bespreekbaar. Ook met de woonconsumenten die mede hierdoor een bewuste keuze voor duurzaamheid en energiebesparing kunnen maken.

Duurzaam investeren

De woonconsument wil inzicht in het rendement van zijn investering in duurzaamheid. Wij geven de woonconsument tijdens de participatie in het collectieve particuliere ontwerpproces inzage in het financieel voordeel van duurzame investeringen op langere termijn. Onder andere door mogelijke toepassing van groenfinancieringen, warmtepompen en zichtbare duurzaamheid als zonnecollectoren en e-laadpunten. Ook energiebesparende maatregelen tijdens de gebruiksfase van de woningen komen aan bod. Tot en met het concept van de Energie-0 woning.

Onze visie is dat bewustwording van ‘dierbare duurzaamheid’ en ‘bruikbare duurzaamheid’ bij onze kopers duurzaam gebruik tot gevolg heeft. Handreikingen voor dit gebruik en het stimuleren van lager energiegebruik is een winst voor de gebruiker én de omgeving. 

Het klimaatakkoord is een van de praktijkvoorbeelden waarbij particuliere kopers samen met Kalliste concreet hebben geherinvesteerd aan een duurzaam gebouwd stukje Nederland.