Kalliste

Wij zijn Kalliste

Ons verhaal

Aangenaam, wij zijn woon- en gebiedsontwikkelaar, omgevingsmanager en adviseur Kalliste. Met veel passie maken we samen de beleving van thuiskomen iedere dag mooier door ieder individu uniek te laten zijn en verbondenheid te creëren. Persoonlijke relaties met toekomstige bewoners en omwonenden vormen voor ons de eerste bouwsteen van ontwikkelen.

Tijdens het proces luisteren we naar wat van belang is en vertalen we dat in een op maat gemaakt plan. Met als resultaat tevredenheid en enthousiasme bij alle betrokken partijen én bij onszelf. Wij creëren oplossingen die ertoe doen en realiseren unieke woonomgevingen om Nederland steeds mooier te maken. 

Sinds 1999 laten we unieke woonwensen in vervulling gaan en betrekken we kopers actief bij de ontwikkeling van hun woning en woonomgeving. Al binnen enkele jaren groeiden we uit tot regionale kwaliteitsontwikkelaar. Geholpen door de veranderende woningmarkt tussen 2008 en 2013 ontwikkelden we ons vervolgens verder als vraaggestuurde ontwikkelaar. Later werd dit uitgebreid met de rol van omgevingsmanager en adviseur. We zijn altijd in beweging en spelen vanuit synergie in op de veranderende techniek en integrale (beleids)vraagstukken.

Als ieder individu uniek is, moet zijn woning dat ook kunnen zijn.

Het haalbaar maken van gebiedsontwikkelingsprojecten, creëren van oplossingen voor betaalbare, duurzame woningen en de leefomgeving (welzijn van gebied en mens), dat is waar onze kracht ligt. Dat doen we vanuit de bijzondere denkwijze: “als ieder individu uniek is, moet zijn of haar woning dat ook kunnen zijn”. 

Met persoonlijke betrokkenheid, inlevingsvermogen, kennis, ervaring en onze unieke werkwijze ‘WijzerWonen’, creëren wij draagvlak bij onze opdrachtgevers, investeerders, architecten, kopers en omwonenden. We doen dit met passie en uit de overtuiging dat we het verschil maken met het dienen van een gezamenlijk belang: het woonproject.

Naar woon- en gebiedsontwikkeling

Naar omgevingsmanagement en advies

kalliste-banner-2.jpg

Onze werkwijze

WijzerWonen

Het WijzerWonen-proces is door ons ontworpen om consumentgerichte productontwikkeling in de woningbranche te realiseren. De gestructureerde werkwijze is betrouwbaar, effectief en inzetbaar voor alle doelgroepen. Het proces omvat onder andere: de inspraak van bewoners op stedenbouwkundige plannen, de wensen van toekomstige huurders bij huurwoningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Woonwensen van toekomstige bewoners zijn van essentiële waarde binnen het WijzerWonen-proces. Op deze manier ontstaan woningen waarin de persoonlijke woonwensen worden gecombineerd met de schaalvoordelen van het project, tegen een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding. Samen vormt dit het fundament voor het bereiken van verkoopzekerheid, realisatie van de woningen en integrale inpassing in het bestaande gebied.  

website_icon_participatie.png

Participatie sinds 1999

ParticipatieWijzer

We zien het als een uitdaging om Nederland steeds mooier te maken. Dat doen we door onder andere verbondenheid te creëren tussen alle stakeholders door middel van participatie. We inventariseren hoe iedereen de te (her)ontwikkelen locatie ziet en helpen iedereen om het optimale eruit te halen. Hoe we dat doen leggen we graag aan je uit.

Bekijk hier onze participatieaanpak

Oog voor de toekomst

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zetten ons actief in om, waar mogelijk en verantwoord, duurzame innovaties toe te passen in woningbouwprocessen en de realisatie van woningen. Dit komt onder andere tot uiting in onze projecten waarbij we een bijzondere duurzaamheidswaarde realiseren. Een belangrijk onderwerp voor bewoners, vooral met het oog op de toekomstige waarde van de woning en de woonomgeving. Samen investeren we voor de huidige én de volgende generatie.

Lees meer

kalliste_mvo.jpg

We maken het verschil

Waarom Kalliste

Vraaggericht ontwikkelen

Een groot deel van het inkomen wordt uitgegeven aan wonen. Mensen willen zelf bepalen waar en hoe zij wonen. Wij nemen deze wensen serieus. Daarom staat bij ons niet het woonaanbod, maar de woonwens en -vraag van toekomstige bewoners centraal. 

Oog voor de omgeving

Samen werken we aan een gemeenschappelijk belang: waarde creëren voor het woonproject en de directe omgeving. Dit stemt elke dag weer tot tevredenheid en enthousiasme bij de partijen met wie we werken, bij de mensen waarvoor we werken én bij onszelf.

Vasthoudendheid

Als woon- en gebiedsontwikkelaar, omgevingsmanager en adviseur vervullen we verschillende rollen in het ontwikkel- en bouwproces en hebben we met veel partijen te maken. Daarbij verliezen we nooit uit het oog waar het uiteindelijk om draait: de unieke woonwens realiseren van ieder individu.

Onafhankelijk ontwikkelaar

We zijn een onafhankelijk ontwikkelaar met focus op maatwerk van woon- en gebiedsontwikkeling voor jong en oud en omgevingsmanagement. Doordat we de woningen zelf verkopen, vroegtijdig de dialoog voeren met de omgeving en/of betrokken blijven bij de uitvoering van het volledige project, lopen processen snel en soepel. 

Flexibele en gedreven organisatie

Om unieke wensen te realiseren zijn we van A tot Z persoonlijk betrokken bij ieder project. We zijn een deskundige en ervaren gesprekspartner voor grondeigenaren, gemeentes, professionele partners en zijn bovenal toegankelijk voor bewoners en omwonenden.

De kracht van de groep

Als onderdeel van de Giesbers Groep en zusterbedrijf van de Trebbe Groep vormen we een krachtig netwerk met veel expertise, ervaring en slagkracht. Samen zijn we totaalontwikkelaar op gebied van ontwikkelen, bouwen en wonen.  

Duurzaam ontwikkelen

We zetten ons actief in om duurzame innovaties toe te passen. Onze woonconcepten zijn er altijd op gericht dat je leeft in het heden, maar ook kijkt naar de toekomst. Duurzaam en energiebewust bouwen vormen daarom de basis bij iedere ontwikkeling.

Samen sterk

De kracht van de groep

 

kalliste_giesbers.jpg

Giesbers Groep

Samen met Giesbers Wijchen en Giesbers Rotterdam zijn wij onderdeel van de Giesbers Groep, 3 ondernemingen die actief zijn in de bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. We vormen een inspirerend netwerk waarbinnen we kennis, ervaring en diensten delen. 

Naar de website

kalliste_trebbe.jpg

Trebbe

De Giesbers Groep is een zelfstandig zusterbedrijf van de Trebbe Groep. We versterken elkaar qua kernwaarden, werkgebied en marktbenadering. Door samen te werken aan duurzame en gezonde leefomgevingen maken we Nederland steeds mooier. 

Naar de website