MVO

Minimale ecologische voetafdruk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zetten ons actief in om, waar mogelijk en verantwoord, duurzame innovaties toe te passen in woningbouwprocessen en de realisatie van woningen. Dit komt onder andere tot uiting in onze projecten waarbij we een bijzondere duurzaamheidswaarde realiseren. Een belangrijk onderwerp voor bewoners, vooral met het oog op de toekomstige waarde van de woning en de woonomgeving. Samen investeren we voor de huidige én de volgende generaties.

Duurzaam ontwikkelen

We dragen graag ons steentje bij aan een mooie toekomst, daarom ontwikkelen we altijd op een duurzame manier. Samen met onze partners bekijken we per project welke duurzame kansen en oplossingen in aanmerking komen. Ook stellen we passende randvoorwaarden op, zoals een energetisch optimale opzet, levensloopbestendigheid en een zo beperkt mogelijk gebruik van schaarse grondstoffen. Deze keuzes nemen we al mee in het ontwikkelproces, zodat we de toekomstige bewoners stimuleren om bewuste keuzes te maken voor een duurzame leefomgeving. 

mvo_duurzaamontwikkelen.jpg

Levensloopbestendigheid

In het aankoopbesluit van een woning speelt levensloopbestendigheid een steeds grotere rol, dat geldt ook voor startende gezinnen en gezinnen met kinderen. De zorg voor de oudere generatie speelt ook een rol bij de levensloopbestendigheid van woningen, bijvoorbeeld het in huis opnemen van (groot)ouders. Mogelijk wordt deze vraag in de komende jaren nog groter. Daarom bereiden we woningen zoveel mogelijk voor op de toekomst, zodat families zonder te veel aanpassingen in hun eigen woning kunnen blijven wonen. 

mvo_levensloopbestendigheid.jpg
sfeerplaat1_mvo.jpg

Energiezuinigheid

Het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot en het zelf opwekken van elektriciteit wint steeds meer terrein binnen onze samenleving en het is niet meer weg te denken bij nieuwbouwwoningen. Duurzaamheid is een vast onderdeel binnen onze werkwijze WijzerWonen. Onze projecten De Wereld, PUUR Wonen, Hélène Swarth en de Hollandse Laan zijn treffende voorbeelden van zeer energiezuinige woningen. Ze voldoen volledig aan alle duurzaamheidnormen en -criteria (EPC 0, NOM en GPR) van de Nederlandse wetgeving.

mvo_duurzaamwonen.jpg

Duurzaam investeren

Toekomstige bewoners willen graag inzicht in het rendement van hun investering in duurzaamheid. Daarom geven we ze al tijdens het ontwerpproces inzage in het financieel voordeel van duurzame investeringen op langere termijn, zoals de mogelijke toepassing van groenfinancieringen, warmtepompen, zonnecollectoren en laadpunten. Ook komen energiebesparende maatregelen aan bod, waaronder het concept van de Energie-0-woning. Dit zorgt voor winst voor de toekomstige bewoner én de omgeving.

mvo_duurzaaminvesteren.jpg

Duurzame werelddoelen

In 2015 stelden 193 lidstaten van de Verenigde Naties een ontwikkelingsagenda vast met 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. De ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ zijn een oproep tot actie voor alle landen om welvaart te bevorderen, de planeet de beschermen en de wereld een mooiere plek te maken. Als woon- en gebiedsontwikkelaar onderschrijven we het belang hiervan. Vanuit professioneel oogpunt richten wij ons met name op de doelen:

  • Doel 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Doel 7: Betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
  • Doel 11: Veilige, veerkrachtige en duurzame steden
  • Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Doel 13: Bestrijden van klimaatverandering en haar impact
  • Doel 15: Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
  • Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Dat doen we onder andere door duurzaam te bouwen, gebruik te maken van eerlijke duurzame producten, te verduurzamen, door de zon als energiebron te benutten en gebruik te maken van groene stroom. 

17werelddoelen.jpg