ParticipatieWijzer

Participatie sinds 1999

ParticipatieWijzer

Sinds onze oprichting in 1999 creëren we verbondenheid door middel van participatie. Het vormt voor ons de eerste bouwsteen van ontwikkelen. Door alle belanghebbenden op verschillende participatieniveaus en momenten bij het proces te betrekken geven we iedereen een stem, leren we de plek beter kennen en tillen we het woonproject naar een hoger niveau. 

Met als einddoel tevreden stakeholders, om een goede basis neer te zetten voor de uiteindelijke woon- en leefomgeving én om het woonproject - en daarmee ook Nederland - steeds mooier te maken. Hoe we dat doen leggen we graag stapsgewijs aan je uit. 

website_icon_participatie_01.png

Fase 1

Stakeholder- en thema-analyse 

Deze fase is een cruciaal onderdeel van de ParticipatieWijzer. Door middel van de stakeholderanalyse identificeren we belanghebbenden en/of instellingen namens belanghebbenden, de relaties tussen deze belanghebbenden en hun behoeften.

Dankzij de thema-analyse brengen we alle mogelijke kaders, ambities en kansen in kaart. Op basis van beide analyses weten we wie er (in)direct betrokken zijn bij de beoogde transformatie van de locatie en waar we op moeten letten bij de verdere ontwikkeling van het plan.

website_icon_participatie_02.png

Fase 2

Opstellen van communicatieplan & participatieschema 

Als specialist zetten we diverse offline en online communicatiemiddelen in. Daarom onderzoeken we vooraf hoe en wanneer we stakeholders kunnen bereiken en informeren (bijvoorbeeld middels een website, social media of lokale bijeenkomsten). 

Vervolgens brengen we de stakeholders, de participatieniveaus, de communicatiemiddelen en het tijdsbestek per thema onder in een overzichtelijk participatieschema. Zo zie je in één overzicht hoe we samen tot succes komen. 

participatiesniveaus.jpg
banner_participatie_02.jpg
website_icon_participatie_03.png

Fase 3

Vaststelling participatieplan

De informatie die we vergaard hebben in fase 1 en 2 wordt als compleet participatieplan ingediend bij de gemeente. Dit wordt vervolgens vastgesteld door de gemeente door middel van een ambtelijk akkoord of instemming van college of raad. 

Hierna wordt het plan (online) beschikbaar gesteld, zodat we voor iedereen transparantie en openheid creëren en met dezelfde verwachting starten met de ontwikkeling(en). 

website_icon_participatie_04.png

Fase 4

Start participatie

In deze fase delen we structureel en gestructureerd informatie en gaan we in gesprek met stakeholders. Op welke manieren we dat doen is eerder vastgesteld in het communicatieplan en participatieschema. De middelen zijn volledig afgestemd op de doelgroep(en), zodat we zeker weten dat we iedereen bereiken.

Door te luisteren, samenvatten en dubbelchecken inventariseren we hoe ze de thema’s van de te (her)ontwikkelen locatie zien en helpen we iedereen om het optimale eruit te halen. We zien het als een uitdaging om Nederland steeds mooier te maken. 

01
03

Gaan we samen het allermooiste maken?

Meer weten over onze ParticipatieWijzer?

Neem direct contact op