Omgevingsmanagement en advies

Wat we doen

Omgevingsmanagement en advies

In Nederland is er een groot tekort aan betaalbare woningen en staan we de komende jaren voor een grote woonopgave. Ondertussen groeit het aantal huishoudens, zijn er te weinig omgevingsvergunningen verleend voor nieuwbouw en duurt de realisatie te lang. Als organisatie zien we lange doorlooptijden bij locatieontwikkeling, beperkte beschikbaarheid van deskundigen en missende kwaliteit bij liggende opgaven... En daar brengen we graag verandering in! Daarom zetten wij onszelf, naast onze taak als woningbouwontwikkelaar, met liefde in als omgevingsmanager en adviseur bij projecten van derden. Op deze pagina ontdek je meer over onze dienst omgevingsmanagement en advies. 

Te gast in een omgeving

Wat is omgevingsmanagement en waarom is het belangrijk?

Omgevingsmanagement draait om het verenigen van verschillende belangen van stakeholders rondom een voorgenomen (bouw)project. Een (bouw)project heeft namelijk altijd impact op de directe omgeving, zeker in ons dichtbevolkte kikkerlandje. Zomaar een straat afzetten of een trottoir openbreken zorgt voor chaos, weerstand en onbegrip. Wij zijn tenslotte te gast in elkaars omgeving en daar hoort de juiste voorbereiding en communicatie bij met alle stakeholders, zoals omwonenden, ondernemers/winkeliers en weggebruikers. Een accurate en gedegen participatie met betrokkenen draagt bij aan een gemeenschappelijk gedragen nieuwe leefomgeving. Hiermee creëer je draagvlak en begrip. Doe je dat niet, dan liggen onnodige vertraging, weerstand en irritatie bij betrokkenen op de loer. De juiste inzet van omgevingsmanagement maakt doorlooptijden korter en plannen, projecten en de leefomgeving beter. 

Omgevingsmanagement gaat dus over het verenigen van de verschillende belangen. Een omgevingsmanager, zoals Kalliste, is het vaste aanspreekpunt voor alle stakeholders, geeft alle belanghebbenden een stem, handelt eventuele klachten af en zorgt dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Participatie vormt voor ons de rode draad om tot een succesvolle woonoplossing te komen: een prettige leefomgeving. Creëren van draagvlak, onderzoek en analyse, de juiste communicatie, het wegnemen van zorgen en obstakels, leefbaarheid en veiligheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Ieder omgevingsmanagement traject is uniek en verlangt maatwerk, omdat ieder project andere belanghebbenden heeft. 

Meer over Participatie

kalliste-banner-3.jpg

Woonprocessen in goede banen leiden 

Jouw adviseur voor omgevingsmanagement

Loopt een project vast in dialoog met belanghebbenden? Input nodig om bouwgrond te ontwikkelen? Niet genoeg mankracht voor herontwikkeling? Wat je vraag ook is, Kalliste staat paraat als jouw omgevingsmanager en persoonlijke adviseur. Belanghebbenden al in een vroeg stadium betrekken bij een woonproject zit in onze genen. Dat doen we namelijk al sinds onze oprichting in 1999. Mens en gebied staan voor ons elke dag centraal. 

Als omgevingsmanager fungeren we als maatschappelijke en sociale antenne en luisteren we aandachtig naar wat er speelt in de leefomgeving. Verder onderzoeken en analyseren we de impact die een ruimtelijke verandering heeft. Ook kunnen we een adviesplan opstellen voor bijvoorbeeld gemeenten of woningcorporaties over de wijze waarop omgevingsmanagement bij een bepaald project aangepakt zou moeten worden. 

Vanuit deze rol weten we op deskundige wijze de juiste maatschappelijke impact te maken en mensen te verbinden, wat resulteert in meer draagvlak, kortere doorlooptijden, duurzame bouw, betaalbare woningen en harmonieuze woonbuurten waar oud en nieuw vanaf het eerste moment integreren. Benieuwd naar de mogelijkheden om samen te werken? Neem contact op via onderstaand formulier en vraag een vrijblijvend gesprek aan. 

Neem direct contact op

Jouw voordelen

Daarom Kalliste

Vraaggericht ontwikkelen

Een groot deel van het inkomen wordt uitgegeven aan wonen. Mensen willen zelf bepalen waar en hoe zij wonen. Wij nemen deze wensen serieus. Daarom staat bij ons niet het woonaanbod, maar de woonwens en -vraag van toekomstige bewoners centraal. 

Oog voor de omgeving

Samen werken we aan een gemeenschappelijk belang: waarde creëren voor het woonproject en de directe omgeving. Dit stemt elke dag weer tot tevredenheid en enthousiasme bij de partijen met wie we werken, bij de mensen waarvoor we werken én bij onszelf.

Vasthoudendheid

Als woon- en gebiedsontwikkelaar, omgevingsmanager en adviseur vervullen we verschillende rollen in het ontwikkel- en bouwproces en hebben we met veel partijen te maken. Daarbij verliezen we nooit uit het oog waar het uiteindelijk om draait: de unieke woonwens realiseren van ieder individu.

Onafhankelijk ontwikkelaar

We zijn een onafhankelijk ontwikkelaar met focus op maatwerk van woon- en gebiedsontwikkeling voor jong en oud en omgevingsmanagement. Doordat we de woningen zelf verkopen, vroegtijdig de dialoog voeren met de omgeving en/of betrokken blijven bij de uitvoering van het volledige project, lopen processen snel en soepel. 

Flexibele en gedreven organisatie

Om unieke wensen te realiseren zijn we van A tot Z persoonlijk betrokken bij ieder project. We zijn een deskundige en ervaren gesprekspartner voor grondeigenaren, gemeentes, professionele partners en zijn bovenal toegankelijk voor bewoners en omwonenden.

De kracht van de groep

Als onderdeel van de Giesbers Groep en zusterbedrijf van de Trebbe Groep vormen we een krachtig netwerk met veel expertise, ervaring en slagkracht. Samen zijn we totaalontwikkelaar op gebied van ontwikkelen, bouwen en wonen.  

Duurzaam ontwikkelen

We zetten ons actief in om duurzame innovaties toe te passen. Onze woonconcepten zijn er altijd op gericht dat je leeft in het heden, maar ook kijkt naar de toekomst. Duurzaam en energiebewust bouwen vormen daarom de basis bij iedere ontwikkeling.

Wat we nog meer doen

Woon- en gebiedsontwikkeling 

Kalliste is actief op gebied van woon- en gebiedsontwikkeling. Wij hanteren een vraaggerichte, persoonlijke en betrokken werkwijze en onze woonconcepten zijn erop gericht dat je leeft in het heden, maar ook kijkt naar de toekomst. Duurzaam en energiebewust bouwen vormen voor ons de basis bij iedere ontwikkeling. We gaan niet mee met de markt, we lopen voorop met oog voor onze toekomst. 

Meer over woon- en gebiedsontwikkeling