Competenties binnen het Kalliste-team, allen tezamen resulteren in bevlogenheid. Dit levert de noodzakelijke toegevoegde waarde voor onze partners

Over ons

Vanuit onze visie dat elk individu uniek is, is ook elke wijk, buurt, omgeving en marktvraag uniek. Elk (gebieds)ontwikkelingsvraagstuk vraagt dan ook een andere aanpak.

Kalliste speelt verschillende rollen in het proces, afhankelijk van de complexiteit van de vraag en de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever. Daarbij verliezen we nooit uit het oog waar het om gaat: de unieke woonwens realiseren voor elk individu. Dit realiseren vraagt een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid van medewerkers. Dat zit in onze genen. We voeren individueel gesprekken met alle betrokkenen, luisteren naar wat echt van belang is en vertalen dat in een plan op maat.

Het resultaat van onze benadering?

We creëren marktvraag, draagvlak, snelle verkoop, korte doorlooptijden en ambassadeurs. We realiseren de ware woonwens. Unieke en inspirerende omgevingen. Straten die zichtbaar bewoond worden door steeds verschillende mensen met ieder verschillende woonwensen. Een expressief straatbeeld met zeer betrokken bewoners. Duurzame buurten, wijken, omgevingen waar mensen graag wonen.

Over Kalliste

Vanuit de overtuiging dat kopers zelf actief betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling van hun woning en omgeving, hun toekomstige thuis, start in 1999 Kalliste Woningbouwontwikkeling BV. Binnen enkele jaren groeit de onderneming in Eindhoven uit tot een regionale kwaliteitsontwikkelaar. Vanaf 2007 wordt vorm gegeven aan de ambitie om de traditionele ontwikkelaanpak in midden en west Nederland op te schudden.

Geholpen door de tijdsgeest van de veranderende woningmarkt in de jaren 2008-2013 ontwikkelt Kalliste zich tot de vraag gestuurde ontwikkelaar van Nederland. Tot oktober 2016 opererend vanuit Naarden-Vesting met de focus voor nieuwe successen voornamelijk op de provincies Zuid-, Noord-Holland, Utrecht en de krachtige stedelijke gebieden daarbuiten. Met het uitbreiden van het werkgebied naar Gelderland en Noord-Brabant heeft Kalliste zich gehuisvest in Vreeswijk, Nieuwegein. Vanuit deze creatieve broedplaats aan de Dorpsstraat 57 worden nieuwe concepten, in samenwerking met het GiesbersAtelier, ontwikkeld om de veranderende vraag in de woningmarkt optimaal te kunnen bedienen. 'De markt' en Kalliste zijn altijd in beweging.

Als zelfstandige ontwikkelaar binnen de GiesbersGroep ziet Kalliste voordelen om vanuit synergie in te spelen op de veranderende techniek en integrale vraagstukken.