IJsseldistrict

Aangaan van omgevingsdialoog

IJsseldistrict

Eind 2017 heeft Kalliste als allereerste partij het  initiatief genomen voor de herontwikkeling van het IJsseldistrict in Velp, toen nog genaamd het ziekenhuisterrein. In de afgelopen jaren is samen met de gemeente Rheden, Rudius Vastgoed en de Lairessegroep verdere invulling gegeven aan de planvorming van dit gebied aan het Velperbroek. Het IJssel District wordt een aantrekkelijke woonwijk met een stedelijk karakter en veel groen. 

hoofd_broekstraatvelp.jpg
  • Velp
  • Nader te bepalen
  • Advies en concepten
  • Persoonlijk
  • Duurzaam
  • Tijdloos

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Het masterplan, opgesteld door SVP, is in februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit masterplan beschrijft een duurzame stedelijke ontwikkeling met woonblokken in verschillende volumes, die het centrale groene autoluwe hart begeleiden. De woonblokken bestaan uit zowel grondgebonden als gestapelde woningen die voor alle doelgroepen worden gerealiseerd.

In de totale gebiedsontwikkeling is ruimte voor circa 1100 woningen in de komende 10 jaar. Door middel van de aangevraagde Woningbouwimpuls en de cofinanciering wordt beoogd de woningbouwopgave te versnellen.

slider2_broekstraatvelp.jpg
slider1_broekstraatvelp.jpg

IJsseldistrict

Meer weten over dit project?

Neem direct contact op