De Kemmer

Een duurzame transformatie in Oirschot

De Kemmer

Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Oirschot. In juni 2021 nam de gemeenteraad daarom het besluit om in het gebied De Kemmer woningen te gaan bouwen. Het is de bedoeling om de komende tien tot vijftien jaar circa 400 woningen te gaan bouwen. Het gaat om woningen in de huur- en koopsector, voor verschillende doelgroepen. 

De samenwerking tussen gemeente Oirschot, Woonstichting ‘thuis en Kalliste beoogt een duurzame transformatie van het gebied de Kemmer, aan de Eindhovensedijk in Oirschot.

dekemmer-slider1.jpg
  • Oirschot
  • In ontwikkeling
  • Duurzaam

Bekijk de locatie op Google Maps

Prominente thema's: Participatie en Biobased bouwen

In Januari 2022 is met de ondertekening van de intentieovereenkomst de samenwerking bekrachtigd. De ambitie van Kalliste om samen het allermooiste te maken, een duurzame woonomgeving creëren vanuit de kracht van de bestaande kwaliteiten in het gebied worden door de gemeente Oirschot en ‘thuis onderschreven en gedragen. Ervaring in Biobased bouwen in de volle breedte van de woonopgave is een bijdrage die ‘thuis en Kalliste inbrengen in de verdere verkenning van de mogelijkheden van en voor De Kemmer.

Op 27 januari 2022 is door de gemeente de eerste bijeenkomst georganiseerd met belanghebbenden in en rondom het projectgebied: de startbijeenkomst voor de participatie. De hier opgehaalde informatie (kritisch, inspirerend en motiverend) van vele betrokken inwoners en ondernemers is waardevol. 
De film van de startbijeenkomst kun je hieronder bekijken.

Op 15 februari 2023 en donderdag 13 april 2023 zijn de eerste en tweede van drie inloopbijeenkomsten gehouden waar buurtbewoners, belanghebbenden en belangstellenden nadere informatie konden krijgen en mee konden denken over de uitwerking van de gebiedsvisie voor De Kemmer op hoofdlijnen. Door het team onder leiding van De Urbanisten, is de afgelopen maanden aan de visie gewerkt en is de stand van zaken gedeeld. Aan de hand van onder meer een maquette kon iedereen een beeld krijgen van hoe het gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien en gaat functioneren. De maquette gaf o.a. een beeld van de groenstructuur, infrastructuur en varianten van de mogelijke bouwvolumes. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Oirschot.  

Gemeemte Oirschot - ontwikkeling De Kemmer

De komende maanden worden de ruimtelijke mogelijkheden verder verkend en afgerond. Participatie en Biobased Bouwen zijn hierin twee prominente thema’s om binnen de kwaliteiten van het gebied de woonopgave voor Oirschot en haar inwoners vorm te geven. 

Het thema Biobased Bouwen dient de ambitie van de samenwerkingspartners om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving. De gemeente Oirschot heeft daarom een prijsvraag uitgeschreven, in samenwerking met het College van Rijksadviseurs, met als titel: 'Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot'. 

Op 6 oktober 2022 heeft Joep van de Ven (Wethouder Oirschot) op de Floriade in Almere de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt. Het plan ‘Nieuwe Oogst’ van het team van stedenbouwkundige Dirk van Peijpe (De Urbanisten) met onder meer architect Daan Bruggink (ORGA) en landschapsarchitect Sander Rombout (Copijn), werd door de jury als winnaar van de prijsvraag aangewezen. 

De ontwerpprijsvraag

De Kemmer

Meer weten over dit project?

Direct contact opnemen?