Adri van Grinsven, partner bij: Beuningen - Oranjekwartier

Adri van Grinsven; directeur Standvast Wonen, Nijmegen

“Het inleven in de gemeenschap is geen maniertje van Kalliste; dat zijn ze écht”

In Beuningen bezitten wij als corporatie een kwart van alle woningen; dat zijn er zo’n 2500. Aan de oostkant van het centrum ging het om 50 kwalitatief slechte huurwoningen. Samen met de gemeente en Giesbers Groep zagen wij kansen om dit deel van het centrum nieuw leven in te blazen; met meer woningen en meer winkels. Zo ontstonden de plannen voor het Oranjekwartier. Toen die concreter begonnen te worden, hebben we vrij snel Kalliste bij het project betrokken. Kalliste bracht veel ervaring in, die wij simpelweg niet in huis hadden. Binnen het Oranjekwartier zijn ook veel nieuwe winkels en koophuizen gerealiseerd en juist op dat vlak kon Kalliste veel expertise inbrengen. Dat is namelijk een wezenlijk andere tak van sport. Samen hebben we een integraal plan ontwikkeld met in totaal ongeveer 200 sociale huur- en koopwoningen en winkels dat gefaseerd gerealiseerd zal worden. In november 2005 zijn we met de herstructurering gestart, door eerst te slopen en daarna in nieuwbouw ook te verdichten.

Kalliste is als ontwikkelaar op veel punten natuurlijk helemaal niet anders dan collega-ontwikkelaars. Maar op een aantal punten ook zeker wél. Dan heb ik het uiteraard over de woonworkshops, maar meer nog over de betrokkenheid bij de lokale dorpsgemeenschap. Als Kalliste aan het werk gaat in een wijk of dorp, steekt ze tijd in de relaties, praat ze werkelijk met alle betrokkenen en gaat het de diepte in met de plaatselijke makelaars. Ze investeren op die manier flink. Dat is geen maniertje, maar dat zijn ze écht. Door die manier van werken weten ze werkelijk wat er speelt in een dorp en die kennis kunnen ze ook vertalen in verrassende ideeën. Het Oranjekwartier wordt nu gefaseerd gerealiseerd in fase A tot en met I. Daarbij moeten wij en ook Kalliste heel flexibel zijn. De rekensommen van vijf jaar geleden kloppen immers niet meer. Plannen worden bijgeschaafd, fases herontwikkeld en een enkele woning die oorspronkelijk verkocht zou worden is bij ons in het segment dure huur terecht gekomen. Maar samen komen we er uit en realiseren we stap voor stap de plannen die we voor ogen hadden.