Allard van Ewijk; partner bij Nijmegen - Onder Onnes

Allard van Ewijk; woningcorporatie Standvast Wonen in Nijmegen

“Kalliste voelt de wensen van een klant goed aan en weet dat te vertalen naar mooie, haalbare projecten”

Voor de nieuw te ontwikkelen wijk Onder Onnes, wilden we een grote verscheidenheid aan  bewoners aanspreken, in zowel het huur als koop segment. Daarnaast vroeg de locatie, een al volgroeide groene omgeving, om een bijzondere aanpak.

Kalliste heeft dat op uitstekende wijze gedaan. Door in de huid van de opdrachtgever te kruipen, geïnteresseerden actief te laten meedenken over de woningen en de inrichting van de omgeving, hiervan een vertaling te maken naar een haalbaar project en het proces te coördineren waarbij de gezamenlijke doelstellingen, niet uit het oog werden verloren. 

Om in een zeer vroeg stadium in de projectontwikkeling meer inzicht in de kopers wensen te hebben, zijn door Kalliste  een aantal workshops georganiseerd.  Tijdens deze sessies konden geïnteresseerden meedenken over het te bouwen bouwproject. Deze avonden zijn goed bezocht en hebben bijgedragen aan het goede eindresultaat.

Het ontwerp van de woningen is pas definitief gemaakt, nadat in de woonworkshops de dromen van de toekomstige bewoners inzichtelijk waren. Ook het vertalen van wensen en eisen van bewoners in relatie tot de groene omgeving vroeg de nodige afstemming met de landschap- en bouwkundig architect en Standvast Wonen. Voor de partners van het bouwteam, waarin dit project werd gerealiseerd, was deze werkwijze nieuw. Kalliste heeft  als ontwikkelaar de coördineerde rol in dit proces tussen architect, aannemer en opdrachtgever op de juiste wijze opgepakt en uitgevoerd. Waarbij ieders, maar ook de gezamenlijke doelstellingen, niet uit het oog werden verloren.

Wensen en eisen van Standvast Wonen werden steeds opnieuw gehoord, vertaald  en ingebracht. Omdat 60% van de te realiseren woningen sociale huur betreft, was dit voor ons van groot belang. Ook de persoonlijke betrokkenheid van de Nijmeegse projectmanager Marcel van Kooten en de creativiteit en bevlogenheid van Kalliste, zowel op individueel als op teamniveau, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het succes. Dit maakt ieder project weer opnieuw uniek.

Met een niveauverschil van 4 meter in het terrein zijn mooie glooiende groene contouren gevormd, waardoor de architectuur van de diverse woonblokken prachtig tot zijn recht komen.  De grote verscheidenheid aan woningen zorgt voor een verscheidenheid aan bewoners. Wij zijn er van overtuigd dat alleenstaanden, gezinnen, senioren, starters en doorstromers hier straks hun thuis vinden.