Peter Lubbers, (onder meer) partner bij: Son - Sonse Haag

Peter Lubbers; landschapsarchitect Sonse Haag, Son

“Als je de openbare ruimte goed inricht, doet de architectuur er niet toe”

Sonse Haag is wat mij betreft een goed voorbeeld van de werkwijze van Kalliste en de manier waarop ik met ze samenwerk. Samenwerken met Kalliste is enorm intensief. Je hebt ze bij wijze van spreken de hele dag aan de telefoon en ze zijn zo goed ingevoerd in de materie dat ze ook heel eisend naar je kunnen zijn. Je wordt gevoed door Kalliste, want ze hebben werkelijk alles onderzocht. Daarnaast word je ook bevraagd. Niets wordt vanzelfsprekend aangenomen en dat is goed. Kalliste heeft, vanuit al die achtergrondkennis, vaak zélf al ideeën. Maar vervolgens geven ze mij als landschapsarchitect ook een enorme vrijheid en varen daarna blind op mijn adviezen. De betrokkenheid bij projecten die ik bij Kalliste zie, is heel bijzonder. Als er een woonworkshop georganiseerd wordt, zijn alle ontwikkelaars van hun daar ook gewoon bij en ik zie dan jaar na jaar dezelfde gezichten. De mensen zijn trouw aan Kalliste en Kalliste is trouw aan haar adviseurs.

Ons voorstel voor de Sonse Haag was heel solide. Als je vanuit de richting Best Son binnenrijdt, zie je daar een heel logisch verloop van de bebouwing. Eerst liggen er wat woningen verspreid in het bos, vervolgens zie je wat verdichting en woningen die achter een groene haag liggen om vervolgens, als we de dorpskern naderen, op woningen te stuiten die aan de voorzijde op de straat georiënteerd zijn, maar die aan de achterzijde nog steeds aan het groen grenzen. Dat patroon hebben we ook aan de Herman Veenemanstraat gerealiseerd, waarbij de Sonse Haag de invulling moest geven aan de laatste omschrijving. Het moesten woningen worden achter een groene erfafscheiding van bijvoorbeeld rododendrons. De gevels zouden hier speels verspringen en de platte daken mochten op maximaal 10 meter hoogte zitten. Analoog aan wat we dus elders zien. Wij hebben in het beeldkwaliteitplan onder meer aangegeven dat de materiaalkeuze voor de woningen daarbij passend moest zijn voor het wonen in een bos.

Je ziet dan, dat als je de openbare ruimte zo gedegen inricht, je voor de woningen niet eens al te strikte voorwaarden hoeft op te stellen. De openbare ruimte kan een heleboel aan. Kalliste en haar architecten zijn hier met plannen gekomen die werkelijk helemaal passend zijn voor de omgeving. Een plek als deze heeft allerlei mogelijkheden en onmogelijkheden en ze hebben dat wérkelijk begrepen. Sonse Haag is heel vernieuwend maar tegelijkertijd zo passend in zijn omgeving dat dit vernieuwende nauwelijks opvalt.