IJsseldistrict

Kalliste heeft eind 2017 aan de Broekstraat 9 te Velp een positie verworven. Op dit moment wordt samen met de gemeente Rheden, Rudius Vastgoed en de Lairessegroep verdere invulling gegeven aan de planvorming van het huidige ziekhuisterrein aan het Velperbroek.

Het masterplan, opgesteld door SVP, heeft inmiddels ter inzage gelegen en wordt begin 2022 door de Raad behandeld. Dit masterplan beschrijft een duurzame stedelijke ontwikkeling met woonblokken in verschillende volumes, die het centrale groene autoluwe hart begeleiden. De woonblokken bestaan uit zowel grondgebonden als gestapelde woningen die voor alle doelgroepen worden gerealiseerd.

In de totale gebiedsontwikkeling is ruimte voor ca. 1.100 woningen in de komende tien jaar. Door middel van de aangevraagde Woningbouwimpuls en de cofinanciering wordt beoogd de woningbouwopgave te versnellen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op via info@kalliste.nl

Meer weten?

Locatie
Broekstraat - Velp
Aantal woningen
Nader te bepalen
Status
In ontwikkeling