Samen ontwikkelen

De kracht van samenwerken

Samen ontwikkelen

We realiseren vanuit gemeenschappelijke projectdoelstellingen succesvolle én haalbare woningbouwprojecten voor zowel de (toekomstige) bewoners – die altijd centraal staan – als voor alle betrokken partners. We werken veelvuldig voor en samen met diverse partijen, van particuliere grondeigenaar tot woningcorporatie en van belegger tot gemeente. 

Alle partners leveren hun eigen toegevoegde waarde: faciliterend, initiërend of acterend vanuit een grondpositie. Het is aan ons om te zorgen dat iedereen bij de juiste bushalte instapt. Gedurende de rit maken we samen met betrokkenen diverse keuzes. We sturen en bepalen op eigen creatieve wijze de koers en zorgen dat de reis voor iedereen eindigt bij de juiste halte.  

Gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke schakel in het bouw- en woonproces. Sterker nog, zonder hen komt het hele proces vaak niet eens van de grond. Een gemeente faciliteert op gebied van Ruimtelijke Ordening en heeft belangrijke kennis en kunde over eigen regio, wat ze tot een waardevolle partner voor onze initiatieven maakt. Samen met hen waarborgen we de integraliteit van een locatie. De transformatie van een plek levert, als een steen die kaatst in het water, kringen op in de buurt, de wijk of de stad. Om deze dynamiek in goede banen te leiden is de lokale expertise van een gemeente cruciaal. 

Grondeigenaren

De (her)ontwikkeling van een locatie begint bij een grondeigenaar. Als woon- en gebiedsontwikkelaar krijgen we met diverse eigenaren te maken, waaronder gemeentes, particulieren of meerdere eigenaren. De eigenaar, partners of wijzelf zien een ontwikkelingskans in een bepaald gebied, bijvoorbeeld een braakliggend terrein of de herontwikkeling van bestaande bouw. Als er een consensus is bereikt, wordt bij de gemeente getoetst of het past binnen hun huidige beleid of binnen een eventueel beeldkwaliteitsplan. Valt het daarbuiten? Dan tonen we graag aan dat je deze kans beslist niet mag laten liggen.

Kopers

Al sinds onze oprichting betrekken we kopers actief bij de ontwikkeling van hun woning en woonomgeving. We vinden het namelijk belangrijk om kopers zelf te laten bepalen waar en hoe zij willen wonen. Een woning moet een plek zijn waar je je geborgen, ontspannen en prettig voelt en waar je jezelf kunt zijn. We gaan met kopers in gesprek over hoe ze hun woning en woonomgeving zien en helpen iedereen om het optimale eruit te halen. We zien het als onze uitdaging om unieke woonwensen in vervulling te laten gaan en Nederland steeds mooier te maken. 

Omwonenden

Omwonenden hebben graag zicht op wat er in hun buurt gaat gebeuren. We vinden het daarom extra belangrijk om deze bewoners al in het begin bij het proces te betrekken, zodat ze niet overvallen worden door de bouwplannen. Door samen een goede start te maken beperken we overlast. Bovendien weten zij als geen ander wat er in hun wijk speelt, waardoor wij de plek beter leren kennen. Ook bekijken we of we eventuele problemen (zoals verkeershinder of gebrek aan speelmogelijkheden) op kunnen lossen vanuit gebiedsontwikkeling. Met als resultaat veel woongeluk voor zowel de omwonenden als de nieuwe bewoners. 

Overige partners

Onder overige partners verstaan wij partijen die met ons (willen) ontwikkelen, bijvoorbeeld een financier, makelaar, belegger of architect, maar ook partijen die tips of een vraagstuk insturen. Zoals senioren die behoefte hebben aan een gezonde en vitale woonomgeving in eigen regio, een groep starters die een nieuwbouwproject vorm willen geven of een architect die een innovatief idee heeft. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing. Dankzij ons brede netwerk geven we een nieuwe impuls aan de woonvraag en zorgen we voor snelheid in het proces. 

Onze werkwijze

Om consumentgerichte productontwikkeling te realiseren in de woningbranche, hebben we het WijzerWonen-proces ontworpen. Een gestructureerd, betrouwbaar, effectief en bovendien inzetbaar proces voor alle doelgroepen. Dankzij WijzerWonen ontstaan er woningen waarin individuele woonwensen van de kopers en schaalvoordelen van het project worden gecombineerd tegen een concurrerende prijs-kwaliteitsverhouding. Het omvat onder andere: de inspraak van bewoners op stedenbouwkundige plannen, de wensen van toekomstige huurders bij huurwoningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Lees meer over onze werkwijze
website_icon_participatie.png

Participatie sinds 1999

ParticipatieWijzer

Met veel passie maken we samen de beleving van thuiskomen iedere dag mooier. Dat doen we door verbondenheid te creëren door middel van participatie. Participeren zit sinds onze oprichting in ons dna. Het vormt voor ons de eerste bouwsteen van ontwikkelen. Hoe we dat doen leggen we graag stapsgewijs aan je uit.

Ontdek onze ParticipatieWijzer

kalliste-banner-3.jpg

Lees de ervaringsverhalen

Onze partners

Onze kracht ligt in het haalbaar maken van gebiedsontwikkeling en creëren van oplossingen die ertoe doen. Wie kunnen daar beter over vertellen dan onze ambassadeurs? Ontdek meer over onze woonconcepten, innovatieve oplossingen en actuele projecten.

We zijn aangesloten bij

Brancheorganisaties

We vinden het belangrijk om kennis te delen, onszelf te blijven ontwikkelen en circulariteit te stimuleren. Daarom zijn we aangesloten bij de brancheorganisaties NEPROM en Madaster. Hierdoor dragen we bij aan een kwaliteitsimpuls in Nederland.