Wat we doen

Onze diensten

Wat we doen

Kalliste is al jarenlang hét aanspreekpunt voor gemeenten, grondeigenaren, kopers, omwonenden en andere partners voor succesvolle, gezamenlijke en duurzame woningbouwprojecten. Door het gebied en de mensen centraal te stellen creëren we maatschappelijke impact en waarde voor bewoners en hun omgeving. Iedere dag weer. Dat doen we op twee manieren, namelijk: woon- en gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement en advies. Hieronder lees je meer over deze beide diensten. 

Jouw voordelen

Daarom Kalliste

Vraaggericht ontwikkelen

Een groot deel van het inkomen wordt uitgegeven aan wonen. Mensen willen zelf bepalen waar en hoe zij wonen. Wij nemen deze wensen serieus. Daarom staat bij ons niet het woonaanbod, maar de woonwens en -vraag van toekomstige bewoners centraal. 

Oog voor de omgeving

Samen werken we aan een gemeenschappelijk belang: waarde creëren voor het woonproject en de directe omgeving. Dit stemt elke dag weer tot tevredenheid en enthousiasme bij de partijen met wie we werken, bij de mensen waarvoor we werken én bij onszelf.

Vasthoudendheid

Als woon- en gebiedsontwikkelaar, omgevingsmanager en adviseur vervullen we verschillende rollen in het ontwikkel- en bouwproces en hebben we met veel partijen te maken. Daarbij verliezen we nooit uit het oog waar het uiteindelijk om draait: de unieke woonwens realiseren van ieder individu.

Onafhankelijk ontwikkelaar

We zijn een onafhankelijk ontwikkelaar met focus op maatwerk van woon- en gebiedsontwikkeling voor jong en oud en omgevingsmanagement. Doordat we de woningen zelf verkopen, vroegtijdig de dialoog voeren met de omgeving en/of betrokken blijven bij de uitvoering van het volledige project, lopen processen snel en soepel. 

Flexibele en gedreven organisatie

Om unieke wensen te realiseren zijn we van A tot Z persoonlijk betrokken bij ieder project. We zijn een deskundige en ervaren gesprekspartner voor grondeigenaren, gemeentes, professionele partners en zijn bovenal toegankelijk voor bewoners en omwonenden.

De kracht van de groep

Als onderdeel van de Giesbers Groep en zusterbedrijf van de Trebbe Groep vormen we een krachtig netwerk met veel expertise, ervaring en slagkracht. Samen zijn we totaalontwikkelaar op gebied van ontwikkelen, bouwen en wonen.  

Duurzaam ontwikkelen

We zetten ons actief in om duurzame innovaties toe te passen. Onze woonconcepten zijn er altijd op gericht dat je leeft in het heden, maar ook kijkt naar de toekomst. Duurzaam en energiebewust bouwen vormen daarom de basis bij iedere ontwikkeling.