Woon- en gebiedsontwikkeling

Wat we doen

Woon- en gebiedsontwikkeling

We realiseren vanuit gemeenschappelijke projectdoelstellingen succesvolle én haalbare woningbouwprojecten voor zowel de (toekomstige) bewoners – die altijd centraal staan – als voor alle betrokken partners. We werken veelvuldig voor en samen met diverse partijen. Op deze pagina leggen we uit met wie en hoe we samenwerken en ontwikkelen.

Alle partners leveren hun eigen toegevoegde waarde: faciliterend, initiërend of acterend vanuit een grondpositie. Het is aan ons om te zorgen dat iedereen bij de juiste bushalte instapt. Gedurende de rit maken we samen met betrokkenen diverse keuzes. We sturen en bepalen op eigen creatieve wijze de koers en zorgen dat de reis voor iedereen eindigt bij de juiste halte, namelijk het gezamenlijke einddoel. 

Gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke schakel in het bouw- en woonproces. Sterker nog, zonder hen komt het hele proces niet van de grond. Een gemeente faciliteert op gebied van Ruimtelijke Ordening en heeft belangrijke kennis en kunde over de eigen regio, wat ze tot een waardevolle partner voor onze initiatieven maakt. Samen met hen waarborgen we de integraliteit van een locatie. De transformatie van een plek levert, als een steen die kaatst in het water, kringen op in de buurt, de wijk of de stad. Om deze dynamiek in goede banen te leiden is de lokale expertise van een gemeente cruciaal.

Grondeigenaren

De (her)ontwikkeling van een locatie begint bij een grondeigenaar. Als woon- en gebiedsontwikkelaar krijgen we met diverse eigenaren te maken, waaronder gemeentes, particulieren of meerdere eigenaren. De eigenaar, partners of wijzelf zien een ontwikkelingskans in een bepaald gebied, bijvoorbeeld een braakliggend terrein of de herontwikkeling van bestaande bouw. Als er een consensus is bereikt, wordt bij de gemeente getoetst of het past binnen hun huidige beleid of binnen een eventueel beeldkwaliteitsplan. Valt het daarbuiten? Dan tonen we graag aan dat je deze kans niet mag laten liggen.

Kopers

Al sinds onze oprichting betrekken we kopers actief bij de ontwikkeling van hun woning en woonomgeving. We vinden het namelijk belangrijk om kopers zelf te laten bepalen waar en hoe zij willen wonen. Een woning moet een plek zijn waar je je geborgen, ontspannen en prettig voelt en waar je jezelf kunt zijn. We gaan met kopers in gesprek over hoe ze hun woning en woonomgeving zien en helpen iedereen om het optimale eruit te halen. We zien het als onze uitdaging om unieke woonwensen in vervulling te laten gaan en Nederland steeds mooier te maken. 

Omwonenden

Omwonenden hebben graag zicht op wat er in hun buurt gaat gebeuren. We vinden het daarom extra belangrijk om deze bewoners al in het begin bij het proces te betrekken, zodat ze niet overvallen worden door de bouwplannen. Door samen een goede start te maken beperken we overlast. Bovendien weten zij als geen ander wat er in hun wijk speelt, waardoor wij de plek beter leren kennen. Ook bekijken we of we eventuele problemen (zoals verkeershinder of gebrek aan speelmogelijkheden) op kunnen lossen vanuit gebiedsontwikkeling. Met als resultaat veel woongeluk voor zowel de omwonenden als de nieuwe bewoners. 

Overige partners

Onder overige partners verstaan wij partijen die met ons (willen) ontwikkelen, bijvoorbeeld een financier, makelaar, belegger of architect, maar ook partijen die tips of een vraagstuk insturen. Zoals senioren die behoefte hebben aan een gezonde en vitale woonomgeving in eigen regio, een groep starters die een nieuwbouwproject vorm willen geven of een architect die een innovatief idee heeft. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing. Dankzij ons brede netwerk geven we een nieuwe impuls aan de woonvraag en zorgen we voor snelheid in het proces. 

Onze werkwijze

Om consumentgerichte productontwikkeling te realiseren in de woningbranche, hebben we het WijzerWonen-proces ontwikkeld. Een gestructureerd, betrouwbaar en effectief proces, dat inzetbaar is voor alle doelgroepen. Dankzij WijzerWonen ontstaan er woningen waarin individuele woonwensen van de kopers en schaalvoordelen van het project worden gecombineerd tegen een concurrerende prijs-kwaliteitsverhouding. Het omvat onder andere: de inspraak van bewoners op stedenbouwkundige plannen, de wensen van toekomstige huurders bij huurwoningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Meer over WijzerWonen

Neem direct contact op

website_icon_participatie.png

Participatie sinds 1999

ParticipatieWijzer

Met veel passie maken we samen de beleving van thuiskomen iedere dag mooier. Dat doen we door verbondenheid te creëren door middel van participatie. Participeren zit sinds onze oprichting in ons dna. Het vormt voor ons de eerste bouwsteen van ontwikkelen. Hoe we dat doen leggen we graag stapsgewijs aan je uit.

Ontdek onze ParticipatieWijzer

kalliste-banner-3.jpg

Ecologische voetprint verkleinen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als organisatie zetten we ons actief in om, waar dat kan, duurzame innovaties toe te passen in onze woningbouwprocessen en tijdens de realisatie van woningen. We vinden het namelijk belangrijk om te investeren voor de huidige en de volgende generaties.

Vertel mij meer over MVO

mvo_duurzaamontwikkelen.jpg

Jouw voordelen

Daarom Kalliste

Vraaggericht ontwikkelen

Een groot deel van het inkomen wordt uitgegeven aan wonen. Mensen willen zelf bepalen waar en hoe zij wonen. Wij nemen deze wensen serieus. Daarom staat bij ons niet het woonaanbod, maar de woonwens en -vraag van toekomstige bewoners centraal. 

Oog voor de omgeving

Samen werken we aan een gemeenschappelijk belang: waarde creëren voor het woonproject en de directe omgeving. Dit stemt elke dag weer tot tevredenheid en enthousiasme bij de partijen met wie we werken, bij de mensen waarvoor we werken én bij onszelf.

Vasthoudendheid

Als woon- en gebiedsontwikkelaar, omgevingsmanager en adviseur vervullen we verschillende rollen in het ontwikkel- en bouwproces en hebben we met veel partijen te maken. Daarbij verliezen we nooit uit het oog waar het uiteindelijk om draait: de unieke woonwens realiseren van ieder individu.

Onafhankelijk ontwikkelaar

We zijn een onafhankelijk ontwikkelaar met focus op maatwerk van woon- en gebiedsontwikkeling voor jong en oud en omgevingsmanagement. Doordat we de woningen zelf verkopen, vroegtijdig de dialoog voeren met de omgeving en/of betrokken blijven bij de uitvoering van het volledige project, lopen processen snel en soepel. 

Flexibele en gedreven organisatie

Om unieke wensen te realiseren zijn we van A tot Z persoonlijk betrokken bij ieder project. We zijn een deskundige en ervaren gesprekspartner voor grondeigenaren, gemeentes, professionele partners en zijn bovenal toegankelijk voor bewoners en omwonenden.

De kracht van de groep

Als onderdeel van de Giesbers Groep en zusterbedrijf van de Trebbe Groep vormen we een krachtig netwerk met veel expertise, ervaring en slagkracht. Samen zijn we totaalontwikkelaar op gebied van ontwikkelen, bouwen en wonen.  

Duurzaam ontwikkelen

We zetten ons actief in om duurzame innovaties toe te passen. Onze woonconcepten zijn er altijd op gericht dat je leeft in het heden, maar ook kijkt naar de toekomst. Duurzaam en energiebewust bouwen vormen daarom de basis bij iedere ontwikkeling.

Wat we nog meer doen

Omgevingsmanagement en advies

In Nederland is er een groot tekort aan betaalbare, duurzame woningen en staan de we komende jaren voor een grote woonopgave. Ondertussen groeit het aantal huishoudens en duurt de bouw van woningen lang. Als organisatie brengen we hier verandering in en zetten wij onszelf in als omgevingsmanager en adviseur bij projecten van derden. Wil je als corporatie, gemeente of belegger sneller jouw doelstellingen realiseren of ben je benieuwd naar hoe we je ontzorgen? Klik op onderstaande button voor meer info. 

Meer over omgevingsmanagement en advies

We zijn aangesloten bij

Brancheorganisaties

We vinden het belangrijk om kennis te delen, onszelf te blijven ontwikkelen en circulariteit te stimuleren. Daarom zijn we aangesloten bij de brancheorganisaties NEPROM en Madaster. Hierdoor dragen we bij aan een kwaliteitsimpuls in Nederland.