Duurzaam

Duurzaam

Kalliste

Duurzaam

In het Klimaatakkoord van Parijs is voor de komende decennia vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken en fossiele energie te reduceren tot dichtbij nul in het jaar 2050. Dat betekent dat ook de energievoorziening in Nederland ingrijpend veranderd. 

Veel gemeenten maken nieuwbouwwijken aardgasvrij en bereiden bestaande wijken hierop voor. Ook professionele partijen, woningzoekenden en bewoners voelen zich steeds verantwoordelijker voor hun woning en leefomgeving en kiezen voor hernieuwbare energie. 

Aanleiding voor ons om het nul-op-de-meter-woonconcept Kalliste Duurzaam te ontwikkelen, ons antwoord op de ambitie om vitale, CO2-neutrale wijken en buurten te verwezenlijken. Wonen voor nu én de toekomst. 

01
04

Verantwoordelijkheid voor eigen leefomgeving

Ons woonconcept speelt in op de participatiesamenleving. Het is toepasbaar voor starters, singles, gezinnen en senioren én voor de sociale en de vrije sector. Al tijdens het ontwikkelproces wordt er een community gevormd door toekomstige bewoners. Daar worden vraagstukken besproken, zoals de invulling van de leefomgeving, zelfredzaamheid en de levensloopbestendigheid van de woning. Zo ontstaan woningen die aansluiten bij de behoeften van de toekomstige bewoners en voelen zij zich allen verantwoordelijk voor hun woning en leefomgeving. De optimale vrijheid door maatwerk voor de opdrachtgever én bewoner is hierbij het uitgangspunt. 

Onze werkwijze 

Kalliste Duurzaam is een flexibel, innovatief en toekomstbestendig woonconcept voor nieuwbouwwoningen. We leggen graag onze werkwijze aan je uit: 

 

Voordelen 

Waarom Kalliste Duurzaam?

Vitaliteit

Verwezenlijken van vitale en CO₂-neutrale buurten en wijken. Samen investeren we voor de huidige én de volgende generaties.

Collectief vormgegeven

Benadering vanuit een community met toekomstige bewoners. Resulterend in een comfortabele woning met blijvend (lage) woonlasten. 

Oog voor de toekomst

Toekomstbestendige woningen die onder andere langer thuis wonen mogelijk maken en met 10 jaar energieprestatiegarantie.

Vraaggestuurd

Vraaggestuurde ontwikkeling vanuit woonbeleving bewoners. De woning is aan te passen met handige gadgets en services.

Breed toepasbaar

Toepasbaar voor sociale en vrijesectorwoningen (huur en koop) en geschikt voor zowel starters, singles, gezinnen als senioren.

Integrale benadering

Integrale benadering op basis van Total Cost of Ownership en NOM. Hierbij blijft optimale vrijheid door maatwerk voor opdrachtgever én bewoner. 

Kalliste Duurzaam

Dit concept inzetten in eigen regio?

Neem direct contact op