Driehoek Noordpolder

Duurzame woonomgeving

Driehoek Noordpolder

Het initiatief van onder meer Kalliste om van Driehoek Noordpolder een duurzame woonomgeving te maken is medio 2020 gestart. De locatie aan de noordoostzijde van Berkel en Rodenrijs vormt de mogelijke afronding van de Edelsteenbuurt en de overgang van de bestaande woonwijk naar het Annie MG Schmidt Park.

 

hoofd_driehoeknoordpolder.jpg
  • Berkel en Rodenrijs
  • In ontwikkeling
  • Duurzaam

Aantrekkelijk suburbaan woonmilieu

Daar waar in het verleden een autosnelweg was voorzien onderzoeken wij nu de kansen voor een aantrekkelijk suburbaan woonmilieu. Een ‘nieuw stedelijk gebied’ zoals benoemd in de gemeentelijke structuurvisie en woonvisie van Lansingerland.  Een onderzoek naar de mogelijkheden zal door brede participatie nader vorm worden gegeven. Dit conform het gemeentelijke beleid waaronder de ontwerp omgevingsvisie.

Inmiddels heeft de provincie een pro-actieve aanwijzing voor het bedoelde gebied gedaan. Dit wil zeggen dat gemeente een half jaar de tijd heeft gekregen om het participatietraject te doorlopen, om vervolgens binnen 1 jaar een bestemmingsplan vast te stellen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 088 - 100 95 00 of stuur een e-mailbericht naar: berkelenrodenrijs@kalliste.nl.

Driehoek Noordpolder

Meer weten over dit project?

Neem direct contact op