Berkel en Rodenrijs - Driehoek Noordpolder

Duurzame woonomgeving

Driehoek Noordpolder

Het initiatief van onder meer Kalliste om van Driehoek Noordpolder een duurzame woonomgeving te maken is medio 2020 gestart. De locatie aan de noordoostzijde van Berkel en Rodenrijs vormt de mogelijke afronding van de Edelsteenbuurt en de overgang van de bestaande woonwijk naar het Annie MG Schmidt Park.

hoofd_driehoeknoordpolder.jpg
  • Berkel en Rodenrijs
  • In ontwikkeling
  • Duurzaam

Aantrekkelijk suburbaan woonmilieu

Daar waar in het verleden een autosnelweg was voorzien onderzoeken wij nu de kansen voor een aantrekkelijk suburbaan woonmilieu. Een ‘nieuw stedelijk gebied’ zoals benoemd in de gemeentelijke structuurvisie en woonvisie van Lansingerland.  Een onderzoek naar de mogelijkheden zal door brede participatie nader vorm worden gegeven. Dit conform het gemeentelijke beleid waaronder de ontwerp omgevingsvisie.

Inmiddels heeft de provincie een pro-actieve aanwijzing voor het bedoelde gebied gedaan. Dit wil zeggen dat de gemeente binnen 1 jaar een bestemmingsplan vast dient te stellen. De Raad heeft 30 november 2023 ingestemd met de Nota van Uitgangspunten (NvU). Dit is een ambitiedocument dat dient als kader voor een stedenbouwkundigplan. Een plan dat vervolgens dient als onderlegger voor een bestemmingswijziging. 

Informatie en documenten zijn beschikbaar op de site van de gemeente: https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-verbouwen/wonen/wonenin/nieuwbouwprojecten/driehoek-noordpolder/

Participatiebijeenkomst 16 april 2024
Na een aantal eerdere participatiebijeenkomsten, heeft er op 16 april 2024 een participatieavond plaatsgevonden waarbij diverse belanghebbenden (omwonenden, klankbordgroep, gemeente Lansingerland, provincie Zuid Holland) kennis hebben genomen van de eerste schetsen van het stedenbouwkundig plan voor het gebied Driehoek Noordpolder. De reacties van de aanwezigen worden meegenomen in het vervolgtraject.
Wanneer over een paar maanden het stedenbouwkundig ontwerp verder is uitgewerkt, volgt er weer een participatiebijeenkomst.

Hieronder zijn de stukken van de participatiebijeenkomst op 16 april 2024 te vinden:

 

Berkel en Rodenrijs - Driehoek Noordpolder

Meer weten over dit project?

Martin de Jong

Projectontwikkelaar

Neem direct contact op